Zašto Web sajt?

Već je široko poznata činjenica da svako ko se ozbiljnije bavi odrđenom temom ima svoj web sajt, bilo da se radi o firmi, sportskom klubu, kafiću, piceriji, muzičkom bendu ili malom porodičnom biznisu. Danas ako vas nema na Internetu, kao da i ne postojite.Postojanje web sajta je postalo standard i odlika ozbiljnog poslovanja.

Naravno da ne treba da imate web sajt samo zato što se to od vas očekuje. Vaše prisustvo na Internetu ima za cilj da vam unapredi poslovanje, poboljša prodaju, komunikaciju sa potrošačima i saradnicima kroz dvosmernu komunikaciju.

Sta je web dizajn? Web dizajn je planiranje i izrada web stranica. To uključuje informacionu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove i slike.

Prednosti web sajtova

Dostupnost – Vaša prezentacija je non-stop dostupna 24 sata / 7 dana u nedelji / 365 dana godišnje.Nikad više vam se neće desiti da izgubite potrošača jer zatvarate lokal, da Vaš lokal ne radi jer ste otišli na odmor itd… Sve što treba da potrošač uradi je da ode na vaš web sajt gde se može upoznati sa informacijama koje ga zanimaju. Ukoliko je vaš web sajt i internet prodavnica vi ne morate biti u kontaktu sa potrošačem, sistem sve radi automatski.

Cena – izrada web sajta je u većini slučajeva je neuporedivo jeftinija opcija od klasičnih načina oglašavanja (novine, televizija, radio).

Više informacija – Izrada web sajta omogućava predstavljanje mnogo veće količine informacija o vašoj firmi – text. slike, razne vrste funkcionalnosti (formulari, e-prodavnice, integracija sa društvenim mrežama).

Analiza posećenosti, merljivi rezultati – Rezultati efekata postojanja sajta se mogu u detaljima pratiti – koliko ste poseta imali na kojoj stranici, odakle su te posete došle, koliko su se zadržali, iz kojih gradova dolaze posete, pa do detalja kao što su rezolucija ekrana i operativni sistem, kao i mnogi drugi.

Dizajn interfejsa je osnovna stavka u procesu web dizajniranja čija je funkcija da obezbedi što bolju interakciju između korisnika i vaše web prezentacije. Kada korisnik dođe na vaš sajt, prvo što primeti je raspored komponenata i sadržaja na sajtu, a to iskustvo će mu, ukoliko je pozitivno, pomoći da se ubuduće odlučni da potraži potrebne informacije baš na vašem sajtu. Ovo je vrlo važno, pogotovu ukoliko se bavite uslužnim delatnostima, jer se na taj način internet saobraćaj od strane korisnika ka vašoj web prezentaciji znatno povećava.

Održavanje web sajta

Pre ili kasnije kod svakog web sajta pojaviće se potreba za ažuriranjem, odnosno menjanjem sadržaja. Ovaj postupak nazivamo održavanje web sajta. To možete raditi sami ili ugovoriti sa web dizajnerom.
Ukoliko posao održavanja web sajta ugovarate sa web dizajnerom, to se održavanje ugovara i plaća posebno. Plaćanje se najčešće radi po principu paušalnog održavanja ili održavanja po potrebi.
Paušalno plaćanje održavanja web sajta podrazumeva mesečno plaćanje određenog iznosa bez obzira koliko web dizajner u nekom mesecu uloži rada u ažuriranje Vašeg sajta. Cena ovako ugovorenog održavanja kreće se od 15 do 25 € mesečno, a nekada i više, zavisi od procenjenog obima posla. Ali imajte na umu da pri paušalnom plaćanju održavanja, plaćate svaki mesec, pa i onda kad web dizajner nije ni prišao Vašem web sajtu.
Plaćanje održavanja web sajta po potrebi podrazumeva da plaćate samo onda kada web dizajner zaista vrši ažuriranje Vašeg sajta. Takvo plaćanje vrši se po broju sati uloženog rada. Svaki započeti sat plaća se od 5 do 15 €, u zavisnosti od toga da li se radi samo o jednostavnoj promeni sadržaja ili se radi o promenama u php programima.
Treća varijanta održavanja i ažuriranja web sajta je da to sami radite. Za to Vam je potrebno ili prilično znanja ili CMS.

Prednosti koje donosi responsive dizajn:

Statistike pokazuju znatan porast broja korisnika koji pretražuju Internet putem mobilnih uređaja. Ovaj trend će se vrlo verovanto nastaviti i u budućnosti, pa se kao odgovor na nove zahteve posetilaca pojavio novi pristup i koncept u dizajnu web sajtova pod nazivom „responsive dizajn“.Mala cena održavanja – s obzirom da imamo samo jednu stranicu koju treba održavati, dok se menja prikaz na različitim uređajima sadržaj ostaje nepromenjen.
Konstantan vizuelni identitet – sa jednim istim sajtom i za mobilne i desktop uređaje mnogo je lakše održati jedintven vizuelni identitet i prepoznatljivost Vašeg brenda.
Prilagođenost korisnicima – responsive sajtovi su jednostavni za upotrebu i omogućuju klijentima da se lako povežu sa Vašom kompanijom.